22/04/2018
Home About us Food Safety ( HACCP system applying) Distribution network Sales Recruitment in Abroad Contact  
HACCP Quality Control System - FDA Certificate - Food hygience and Safety
 
PRODUCTS
Rice paper
Rice macaroni
Tapioca Starch Food grade
Rice vermicelli , Rice noodle, Bean thread vermicelli
Crap chips & Shrimp Chips
Black fungus (wood ear mushroom)
Phu Quoc Fish sauce, Soyabean sauces
Rice flour / Glutinous rice flour
Other products
HELPFUL INFORMATION
Food menu processing
Food Safety
SUPPORT ONLINE
Phan Thiep
Ms. Tuyet Nhung
Ms: Tuyet Nhung
PARTNERS

 
Sales Recruitment in Abroad , Chanhkhang.com công ty sản xuất và xuất khẩu thực phẩm,
Sales Recruitment in Abroad

Chanh Khang Company is searching Sales Representative in each country:

     - Support us in sellling our prducts to importers.

     - Finding and establish agencies network and supporting Agencies in marketing and selling.

     - Partial time working

     - Salary is based on sales volume and target.

 

Con người là vốn quí, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty Chánh Khang tin rằng đầu tư vào con người là sự đầu tư cốt lõi nhất. Vì thế chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu để kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, những cơ hội được đào tạo chuyên sâu và thăng tiến luôn rộng mở cho những cá nhân thật sự tâm huyết với tầm nhìn & sứ mệnh của Công ty Chánh Khang

 
SEARCH
NEW PRODUCTS
FEATURED NEWS
ADVERTISING
STATISTIC
Guests online: 1
Total: 288143

 

CHANH KHANG COMPANY 
Address: 38/11 Dodoclong Street, Tanquy Ward, Tanphu District, Hochiminh City, Vietnam
Tel: (+84)903824316 -   (+84)966116894  *     FAX: (+84)2862658717
WhatsApp/Wechat/Zalo/Viber: (+84)903814316
Website: http://www.chanhkhang.com  *   Email: ckviet@gmail.com
Skype: chanhkhang